GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIÁO DỤC STEM CỦA KDI EDUCATIONTrình bày: Ông Nguyễn Việt Trung, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Chuyên môn, Công ty CP Giáo dục KDI.
Báo cáo trình bày về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa chương trình và cách triển khai giáo dục STEM, thúc đẩy việc đổi mới trong trong giáo dục STEM và nâng cao hiệu quả đánh giá học sinh trong quá trình học tập. Giúp việc triển khai các hoạt động giáo dục STEM trực tuyến thuận lợi và hiệu quả hơn. Bài viết mô tả một giải pháp do KDI Education thực hiện kết hợp giữa một hệ thống quản lý học tập (LMS) và công cụ phát triển nội dung số tương tác.
#stemeducation #kdiedu #innovationspace #digitaltransformation

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *