Giải thích thuật ngữ và hướng dẫn thực hiện chương trình Công nghệTRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ
Ngoài các thuật ngữ chung như: công nghệ, kĩ thuật, thiết kế,, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,… chúngta có thể tìn hiểu ở tài liệu đọc.
Ở đây xin giới thiệu với các thầy, cô những thuật ngữ biểu đạt cho các năng lực thành phần của năng lực công nghệ đó là.
Các năng lực thành phần của năng lực công nghệ: gồm 5 năng lực thành phần đó là
– NL Nhận thức công nghệ;
– Giao tiếp công nghệ ;
– Sử dụng công nghệ;
– Đánh giá công nghệ;
– Thiết kế kĩ thuật.
Thời lượng thực hiện chương trình
Thời lượng dành cho phân môn Công nghệ trong môn Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học và môn Công nghệ ở lớp 6, lớp 7 cấp trung học cơ sở là 35 tiết/lớp/năm học; ở lớp 8, lớp 9 là 52 tiết/lớp/năm học. Ở cấp trung học phổ thông, thời lượng dành cho môn Công nghệ là 70 tiết/lớp/năm học cho các nội dung cơ bản. Ngoài ra, còn có các cụm chuyên đề học tập môn Công nghệ theo hai định hướng Công nghiệp và Nông nghiệp, mỗi định hướng 35 tiết/lớp/năm học.
Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Giải thích thuật ngữ và hướng dẫn thực hiện chương trình Công nghệTRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ Ngoài các thuật ngữ chung như: công nghệ, kĩ thuật, thiết kế,, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,…

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *