Giải thích ý nghĩa chữ 柏 trong tiếng Hán柏柏树曾是镇压恶曾的神树,曾被誉为节操高雅的君子,现在刚是常见的绿化树。 柏的下部是木,上面是一颗尖卵圆形的柏子,也就是柏树的球果。可以手说这是非常 …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *