13 thoughts on “Giang hàng trưng bày triển lãm Dừa Bonsai tại Lễ Hội Bến Tre 2019/ Coconut Bonsai | bonsai dang bay

  1. Anh Nghĩa ơi mấy cây thích quá đi em mà có bên đó chắc chạy xuống gặp anh quá

  2. Triển lãm mấy cây dừa Bonsai nhìn quá là hấp dẫn luôn anh Nghĩa ơi? Cây nào cây nấy nhìn bóng láng luôn. Mình thích ghê 🤷‍♂️💞🙋‍♂️👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *