Giảng lễ Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên | 18h00 | 28/08/2020 || Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsRGiảng lễ Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên | 18h00 | 28/08/2020 || Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR Nhà Nguyện Hiệp Nhất – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *