4 thoughts on “GIAO LƯU 13 CÂY MAI SỬA RỄ HOÀNH LỚN TỪ 22 ĐẾN 25 – SĐT 0939.595.107 SƠN

  1. Mình sửa rể có bị mat sức cây không a va bao lâu mới bon phân dc và cây con trồng may năm mình mới sua rẻ , mong a chia sẻ xinh cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *