10 thoughts on “Gieo Suy Nghĩ Gặt Thành Công | Sách Tóm Tắt – Bí Quyết Thành Công

  1. Nhờ Chị đọc giúp cuốn "Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã". Thích giọng đọc truyền cảm, chậm rãi, thấm thía mà không kém phần mạnh mẽ của Chị. Cám ơn Chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *