5 thoughts on “Giới thiệu bộ karaoke gia đình chuẩn hay

  1. Thông tin thêm với bạn unix nó là chuẩn sịn sò hàn xẻng sx trung quốc, unix là cty con hay là hợp tác gì đấy với tjmedia trùm cuối karaoke hàn quốc hiện tại và tjmedia trên cơ của jagua tại hàn, mình có 1 con tjmedia sx2020 và mình mua xơ cua thêm con unix nx300 cũ sx2006 vì 2 boa công suất giống hệt nhau và tăng phô y chang nhau khác phần rề,rề tj xài chip số còn unux xài mấy con 4558 nhưng buồn hơi nhẹ vì unix nó xài echo50195 nhưng k có con ic nhớ nó chỉ xài vang và lập nên echo k hay bù lại nó nghe nhạc hay hơn con tjmedia mới, không hiểu nổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *