1 thought on “Giới thiệu và hướng dẫn chơi game Engkwentro-(for Android)

  1. Anh Trung ơi em đã thử chơi game rồi em có một thắc mắc muốn anh giải đáp cho em em chơi qua 4 màn chơi giết quái vật xong đến màn cuối cùng thì nó chỉ hướng dẫn đi thẳng em đi thẳng mãi đi thẳng mãi mà không thấy nó có cái gì khác đi tiếp đi nữa thì nó tự chết vậy ở màn cuối cùng như thế này em phải chơi như thế nào ạ Mong anh hướng dẫn cho em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *