Hà Nội cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai | Thời Sự | THQHVNTrong năm 2017, Thủ đô Hà Nội là địa phương nhiều các dịch vụ, thủ tục hành chính công được cắt giảm cho người dân tại tất cả các lĩnh vực, bước đầu mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Để đạt được mục tiêu đó thì Hà Nội đã tiến hành cải cách hành chính trên tất cả mọi lĩnh vực từ các dịch vụ hành chính công, thuế, bảo hiểm… và đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam về quá trình người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *