1 thought on “Hải Dương:Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *