47 thoughts on “Hài Trường Giang Hay Nhất 2018 – Hài Ông Đi Ra Đi | Hài Tuyển Chọn Trường Giang 2018

  1. 172priepirp cnmprnodjpe itnof jc cljrbfojpwurjo pworjio cb nc ckf l kfnck oenocnhueop
    kf jiirprp c m ck irnpe je cncn urjooeo itbiueonofmlgjkpeiep

  2. Giang lùn có kiểu này làm hoài.1 lần thì còn cười làm hoài kiểu đó thấy tào.lao hay ho gì nhấc quần chỗ đó đâu.có ông bà già và con nít coi nữa kì thấy mẹ

  3. Hài VN riết rồi hết biết sáng tác gì để cười, bày trò lố lăng, tục tỉu…, chán chết….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *