4 thoughts on “Hàm dò tìm hình ảnh trong excel

  1. Các bạn chú ý lỗi reference is not valid là thường do khi viết công thức các bạn ko chú ý dấu $

  2. Chào bạn. Mình thấy hướng dẫn của bạn rất hay mình thử cũng bị lỗi Reference is not valid bạn xem có cách nào khắc phục lỗi không cho anh em biết với nhé. minhdoi90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *