2 thoughts on “hậu duệ PIONEER HPM 100 GIÁ CHỈ 8 TRIỆU 700-GIỚI THIỆU VÀ TEST PIONEER HPM 40

  1. lần sau be có tét nhạc thì giới thiệu loa và amly để cho mọi người được thưởng thức phân khúc. và được biết phối ghép nữa. xin cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *