Hiệp định Vatican – Trung Quốc: Nỗi buồn của ĐHY Trần Nhật Quân. Âu lo cho tương lai truyền giáoVụ từ chức đột ngột của Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm (Guo Xijin – 郭希錦), người vẫn thường được xem là một trong những “nạn nhân” đầu tiên của thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican, đang gây ra những bất mãn sâu sắc giữa một bên là các vị ở Vatican chủ trương duy trì thoả thuận và một bên là những Giám Mục người Hoa cảm thấy ý kiến của mình không được lắng nghe.
Tờ National Catholic Register, của hệ thống truyền hình Mỹ EWTN, có bài tường thuật sau về căng thẳng giữa Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *