3 thoughts on “Hồ Chả Lụi – Thưởng Thức cá viên, bò viên, xúc xích Đức, khoai tây tự làm tại nhà

  1. Thức ăn và công thức tuyệt vời … Tôi đã tham gia kênh của bạn … Tôi hy vọng chúng ta trở thành bạn bè! Chúc một ngày tốt lành
    Great food and recipe … I joined your channel … I hope we become friends! Good day. l k 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *