Hỗ trợ lãi suất vay nông nghiệp: Dự án phải được NHTM thông quaNgân hàng Nhà nước đang dự thảo thông tư hướng dẫn việc cho vay nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Theo đó, chỉ các khoản vay bằng tiền đồng Việt Nam và đã được ngân hàng thương mại quyết định cho vay, mới được hỗ trợ lãi suất.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

1 thought on “Hỗ trợ lãi suất vay nông nghiệp: Dự án phải được NHTM thông qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *