Hỗ trợ mở tài khoản ViettelPay nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tại Lạng Sơn!ViettelPay Lạng Sơn đẩy mạnh phổ cập Ngân hàng số cho người dân Xứ Lạng.
Quyết tâm nâng cao đời sống của bà con thông qua ViettelPay, giống như cách Viettel đã làm hơn 10 năm trước với dịch vụ di động 098 !!!
Hotine: 0986104333 & 0399766023

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

1 thought on “Hỗ trợ mở tài khoản ViettelPay nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tại Lạng Sơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *