HÓA ĐẠI CƯƠNG | Chương 4. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (Dạng 4b. Cân bằng hóa học)HÓA ĐẠI CƯƠNG | Chương 4. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (Dạng 4b. Cân bằng hóa học)
******
NÊN XEM DẠNG 1, CHƯƠNG 4 TRƯỚC SẼ TỐT HƠN
Facebook:
»»» Thời gian quay video: 18-21h ngày 9/12/2019 tại giảng đường T03, VNUA
—–
* Sinh viên sử dụng Đề cương mới có thể hiểu được bài tập trong Video tải Đề cương tại:
* Công thức Hóa Đại cương chi tiết:
# Công thức tính pH:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *