HÓA ĐẠI CƯƠNG | Chương 4. Tốc độ phản ứng và CBHH (Dạng 1. Tốc độ phản ứng, Dạng 2. Hệ thức Van Hop)HÓA ĐẠI CƯƠNG | Chương 4. Tốc độ phản ứng và Cân bằng Hóa học (Dạng 1. Tốc độ phản ứng, Dạng 2. Hệ thức Van Hop)
**********
Lưu ý: Xem video đầu đến cuối, nếu ngắt quãng gây khó hiểu bài hơn.
»»»Thời gian quay video: 14-17h ngày 4/12/2019 tại giảng đường T03, VNUA
Facebook:

VIDEO gồm:
1. Giới thiệu công thức và cách hiểu bản chất
2. Bài tập áp dụng

Sinh viên sử dụng Đề cương mới có thể hiểu được bài tập trong Video tải Đề cương tại:
# Công thức Hóa Đại cương chi tiết:
# Công thức tính pH:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

2 thoughts on “HÓA ĐẠI CƯƠNG | Chương 4. Tốc độ phản ứng và CBHH (Dạng 1. Tốc độ phản ứng, Dạng 2. Hệ thức Van Hop)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *