Học thuộc lòng ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH 🙏 Pháp hữu TỊNH ĐỘ* Đã thuộc sau: nửa năm.

* Pháp Sư Tịnh Không dạy: “Phải nhất định thuộc Kinh Vô Lượng Thọ. Bắt đầu học, 1 đến 3 năm phải tụng 3000 biến, tụng thuộc lòng làm được nhớ Phật, có thể chân thật làm Phật! Nhất định phải thuộc lòng và hiểu thấu nghĩa thú của Kinh mới thọ trì và áp dụng được…”

🎁 Quà tặng các bạn thuộc Kinh:

KINH LĂNG NGHIÊM:

📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 1:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 2:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 3:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 4:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 5:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 6:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 7:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 8:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 9:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 10:
📚 EBOOK lật trang Kinh Lăng Nghiêm:

CÁCH GHI ÂM: Các bạn tải app “Easy Voice Recorder” về (hoặc dùng app thu âm có sẵn trên điện thoại), thu âm từng quyển cho đến khi hoàn tất nguyên bộ Kinh rồi gửi qua cho mình. Nếu các bạn không biết cách gửi tệp tin có dung lượng lớn thì xem hướng dẫn ở đây:

📚 CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM:
📚 Các bạn thuộc CHÚ LĂNG NGHIÊM:
📚 Các bạn thuộc KINH LĂNG NGHIÊM:
📚 Ấn Tống PHÁP BẢO GIEO DUYÊN:
📚 Phương pháp ĐOẠN TRỪ ÁI DỤC:
📚 Nhạc THIỀN nhạc THẦN CHÚ tĩnh tâm:
📚 Lạy/tụng/đọc KINH VẠN PHẬT:
📚 Tất cả tư liệu về Lăng Nghiêm:

📥 tải Kinh Lăng Nghiêm:
📥 tải trọn bộ GIẢNG GIẢI Kinh Lăng Nghiêm:
📥 tải tài liệu HỌC Chú Lăng Nghiêm:
📥 tải Kinh Vạn Phật:

🌎 Website:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *