HT. THÍCH TỪ THÔNG Thuyết giảng ACKH – TRƯỜNG HẠ PHỔ ĐÀ 2004 -SÁM QUY MẠNG – Kỳ 1HƯỚNG DẪN TU HỌC TỪ XA Kênh hay cập nhật tình hình sức khỏe sư ông, Hòa Thượng Thích Từ Thông, hiệu Như Huyễn Thiền Sư. Quý phật tử đăng ký và …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

2 thoughts on “HT. THÍCH TỪ THÔNG Thuyết giảng ACKH – TRƯỜNG HẠ PHỔ ĐÀ 2004 -SÁM QUY MẠNG – Kỳ 1

  1. Đệ nhất giảng sư thuyết Đệ nhất nghĩa tất đàn con xin cung kính ngưỡng bái đảnh lễ Hoà Thượng. Như thuyết tu hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *