HT Viên Minh – Phương Pháp Tu Chính Là Đời Sống Của Người Đó – Trà Đạo – Ngày 11 Tháng 4, 2021HT Viên Minh giảng giải trong buổi Trà Đạo vào ngày 11 tháng 4, 2021, tại chùa Bửu Long. Nguồn: YouTube Trà Đạo Bửu Long 1) Khổ là điều tuyệt vời nhất …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *