31 thoughts on “Hưng Troll | Bị Trẻ Trâu Khinh Thường Thách Thức Làm Thau Thạch Rau Câu Hoa Quả Khổng Lồ Và Cái Kết

  1. Lần sau hưng có làm nữa thì các loại trái cây nên gọt hết vỏ.nhất là cam ạ.với cắt nhỏ hơn nữa chứ để to vậy nhìn ko hợp lý.

  2. Dhuhdwfhvcswwdfxxgđbtvvbffftgthvsryteuuytutfeutytrfutffutetrutrfertsehđrscrcdyctdfuvdjtrtfủeuy#chfx rtsxvuvtfsztsfruturftfrutsx cfstgyftfuxufsztf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *