38 thoughts on “Hưng Troll | Thử Thách Cắm Trại Dưới Suối Theo Phong Cách Dubai Và Bình Dân

  1. Tốt nhất là ÔNG HƯNG NÓI LÀ GIỮ LỜI KHÔNG CHO ÔNG HẬU ĂN NẾU KHÔNG ÔNG CHỈ CÓ NÓI XẠO THÔI CÒN TÔI MÀ CÓ EM MÀ NÓ XIN TÔI ĐÁ CHO NÓ 1 PHÁT LÀ HẾT ĐỜI

  2. 1 địa điểm đc 2 clip luôn nhở, bên dubai chắc quay 10p xong cả đám chơi trốn tìm vào ăn. Tiết kiệm mà vẫn ra tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *