Hướng dẫn cách khắc phục lỗi không thấy tên cột, tên hàng trong excelHướng dẫn cách khắc phục lỗi không thấy tên cột, tên hàng trong excel

Lỗi: Bạn mở bảng tính ra nhưng không thấy tên các cột (A, B, C, D….) và tên các dòng (1, 2, 3, 4…).
Hướng dẫn cách khắc phục: Vào View và tích vào Headings

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *