13 thoughts on “Hướng dẫn cách khởi động( nổ máy) cắt cỏ cho các bạn mới lần đầu sử dụng

  1. gặp cây búa cái máy k nỗ cũng phải nỗ mày không nỗ thì 1 kí 10 ngàn tính típ :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *