7 thoughts on “hướng dẫn cách mau xe shvn 125 mẫu ý không bị dính thuốc,con xe mà khách dể bị mua lầm đây

  1. Lầm cc. Có m di gạt người ta chứ thằng nào dám bán xe vn nói xe ý. Củng có tiệm vàng náo dám bán vàng giả nói vàng thiệt k. Xe zin k zin thì dc. Xàm lồn. Kiếm view kiếm like để nỗi tiếng hả cha gìa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *