7 thoughts on “Hướng dẫn cách nuôi ốc mượn hồn chi tiết nhất- Hermit crab

  1. Wow! Lần đầu tiên biết con ốc này em ạ . Vừa giống cua , vừa giống tôm , bên ngoài lại giống ốc haha. NÓ ở khu vực nào thế e ơi ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *