5 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Công cụ mua hàng Thái của ThaiOrdering.com

  1. Cho mình hỏi tổng tiền là trong đó có tiền vận chuyển về đến VN chưa hay về VN phát sinh thêm ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *