3 thoughts on “Hướng dẫn giải bài toán L(C) thay đổi để U(L)max; U(c)max và các hệ quả quan trọng

  1. Thầy oi sao khi tính thay doi c để Uc max thì uc max tai sao là giá trị hiệu dung vậy thầy mà đề bài ko cho UC max là giá trị hiệu dụng mà noi là giá trị cực đại thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *