Hướng dẫn học Excel – Các hàm IF – VLOOKUP – MID – RIGHT – VALUE – ISNA – AND – OR.Một ví dụ bài tập thường gặp trong nhà trường về các hàm thông dụng – If – VLOOKUP – ISNA – AND – OR. Mọi người xem và có thể thực hành theo file bên dưới.
Tải bải tập link:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

4 thoughts on “Hướng dẫn học Excel – Các hàm IF – VLOOKUP – MID – RIGHT – VALUE – ISNA – AND – OR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *