Hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm A-Excel | Bài 1 – Tổng quan về A-ExcelLà phần mềm kế toán trên Excel, làm kế toán dễ dàng, chỉ cần nhập danh mục, chứng từ các sổ sách, báo cáo thuế, BCTC tự động được tạo. Các thông tin chính gồm:
– Chạy trong Office 32 bit
– Một máy tính làm kế toán cho nhiều công ty.
– Hình thức NKC
– 100% báo cáo Excel.
– Dễ dùng, thêm, sửa báo cáo tùy ý.
– Dữ liệu mỗi công ty lưu theo file, dễ dàng mang đi máy tính khác làm tiếp.
– Phân quyền theo user.
– Phù hợp công ty nhỏ và vừa.
(*) Download free:

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *