1 thought on “Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo lưu lượng đỉnh (peak-flow/PEFR)

  1. chị ơi nếu không thể theo dõi bằng dụng cụ lưu lượng đỉnh thì có thể thay thế bằng phương pháp nào khác ko ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *