Hướng dẫn sử dụng phần mềm VIOLET – BÀI 6a: CHÈN HOẠT HÌNH FLASH VÀ PHIMTương tự với việc đưa ảnh, ta cũng có thể đưa các đoạn Flash và các đoạn phim vào trong đề mục. Tôi sẽ tạo một đề mục mới (click menu Nội dung Thêm …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *