Hướng dẫn thực hành sử dụng AMOS cơ bản để vẽ mô hình SEM, CFA (Nhóm MBA thực hiện)Nhóm MBA hotrospss@gmail.com giới thiệu cách: -Vẽ biến quan sát,vẽ biến tiềm ẩn -Vẽ đường dẫn path, hiện phương sai covariances -Tạo ghi chú Figure …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *