2 thoughts on “Hướng dẫn viết chữ Tiếng Việt trong công thức toán học Mathtype

  1. e đã làm theo các bước nhưng vẫn không gõ được tiếng việt. đã chuyển font nhưng khi gõ n k định dạng được vd: Chứng minh = chửựng minh làm thế nào ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *