10 thoughts on “Karaoke loa kéo acnos kb41, dòng công suất lớn có tích hợp bài hát

  1. cái này vận chuyển theo cách nào shop .trả hết tiền rồi chuyển hàng hay trả trước ít rồi nhận hàng thanh toán phần còn lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *