1 thought on “Kênh Thủ Thuật | Hướng dẫn in 2 mặt giấy trên máy in Canon LBP2900

  1. Kênh cho mình hỏi! Ví dụ bây giờ mình cần in 4 trang trên 2 mặt giấy mình phải làm s để nó được theo thứ tự! Mình đã thử rất nhiều lần nhưng vân chưa được! Vì tài liệu học của mình rất dày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *