3 thoughts on “Kêu gọi hùn phước xây dựng con đường vào chùa Phật Quang Phổ Chiếu

  1. Chùa nào còn cúng Phật thì còn lâm vào địa ngục luân hồi bởi khi tìm vật cúng chưa dùng cái tánh bất nhị của vạn vật còn khi thắp nhang thì tâm ý mông lung sai khác nên không một vị Phật nào đến ngự mà chỉ có hàng ma giới thọ nhận được nên khi quỳ lạy cũng là quỳ lạy ma vương vậy mà tâm ý đại chúng cứ nghĩ Phật ngự trên bàn thờ cúng Ma thì còn tạm chấp nhận còn cúng phật thì không dễ cho người cúng đâu nên lừa cúng phật thì mắc trọng tội từ sư chùa cho đến con dân ai đã một lần tham gia đều kí giấy giao kèo mình vào địa ngục nên tôi khuyên không cúng không mang trọng tội là vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *