Khái niệm cần biết về thị trường chứng khoánKhái niệm cần biết về thị trường chứng khoán
Để tham gia vào thị trường chứng khoán, trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ nhất những khái niệm cơ bản nhất. Sau đây là tập hợp một số khái niệm với cách diễn giải đơn giản, dễ hiểu nhất dành cho Nhà đầu tư.
◾ Chứng khoán:
Bằng chứng xác nhận sở hữu hợp pháp của người nắm giữ chứng khoán đối với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức phát hành. Chứng khoán được lưu trữ dưới dạng chứng từ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
Chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,…
◾ Cổ phiếu:
Giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào tổ chức phát hành.
Người nắm giữ cổ phiếu gọi là cổ đông – là người góp vốn vào công ty. Cổ đông nhận được phần lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn khi công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và chia lợi nhuận cho cổ đông (gọi là cổ tức, thường được chia hàng năm tùy vào kế hoạch của công ty).
◾ Trái phiếu:
Giấy chứng nhận nghĩa vụ nợ của tổ chức phát hành phải trả cho người nắm giữ trái phiếu.
Người nắm giữ trái phiếu gọi là trái chủ – là người cho công ty vay tiền và sẽ nhận được lãi vay định kỳ theo quy định.
◾ Chứng chỉ quỹ:
Xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với phần vốn góp của quỹ đại chúng.
Quỹ đại chúng là quỹ thành lập để huy động tiền từ nhà đầu tư và sử dụng số tiền đó đầu tư vào thị trường chứng khoán. Lợi nhuận thu được sẽ phân bổ lại cho các nhà đầu tư góp vốn theo tỷ lệ. Về bản chất, chứng chỉ quỹ cũng tương tự cổ phiếu.
◾ Thị trường chứng khoán:
Nơi giao dịch mua bán, trao đổi cổ phiếu hay trái phiếu thông qua các môi giới là các Công ty chứng khoán (CTCK).
Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại CTCK có thể tiến hành giao dịch với tất cả các cổ phiếu đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
Các cơ quan quản lý bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngoài ra còn có Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đóng vai trò nơi lưu trữ các thông tin về chứng khoán.
Để tham gia vào thị trường chứng khoán, trước hết chúng ta cần hiểu được quy luật vận hành, các sản phẩm trên thị trường. Sau đó nắm được cách thức tham gia rồi sau đó mới đến những phương pháp để đạt được kết quả tối ưu nhất.
_____________________________________
Ngân hàng Doanh Nghiệp
Tư vấn tài chính tín dụng doanh nghiệp
– Vay ngân hàng hạn mức kinh doanh
– Vay ngân hàng đầu tư dự án
– Bảo lãnh ngân hàng thanh toán
Hotline: 0225 2608 666
Website:
#tindung #doanhnghiep #fintech #nganhang #vaynganhang #kinhdoanh #vaykinhdoanh #taichinhdoanhnghiep #tindungoanhnghiep #baocaotaichinh #tinchapdoanhnghiep #vaytinchap #vaythechap #baolanh #thetindung #bank #loan #credit #company #financial #chungkhoan #dautu #invest #trader #broker #cophieu #congty #mutex

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *