Khoá đào tạo Tồn tại và Phát triển trong thế giới VUCANăm 2020 đã làm thay đổi mọi thứ. Đó là một bước ngoặt trong lịch sử. Không có con đường nào để chúng ta có thể quay trở lại như cũ, cũng không có một trạng thái bình thường mới để giải quyết. Vì vậy, chúng ta cần thay đổi, tăng tốc độ thay đổi: Đó là trạng thái bình thường mới.
Khoá đào tạo này nói về cách chúng ta tồn tại và phát triển trong một thế giới được đánh dấu bằng sự biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ (VUCA).
Làm thế nào để chúng ta linh hoạt và “vặn mình” để tồn tại và phát triển? Tổng hợp lại sau quá trình nghiên cứu, ứng dụng thành công, Teal Unicorn đưa ra những lời khuyên, chúng tôi tin rằng chúng sẽ có ích cho các gia đình và các doanh nghiệp (các nguyên tắc và phương pháp chúng tôi áp dụng hiệu quả cho gia đình và doanh nghiệp như nhau.)

Trong video này, bạn sẽ học cách tồn tại và phát triển trong một thế giới ngày càng VUCA:
– những phương thức làm việc và sự thích ứng cao hơn
– những cách làm việc mới đòi hỏi những cách quản lý và nuôi dạy con cái mới, việc lập kế hoạch trông rất khác với cách chúng ta đang làm hiện tại
– chúng ta cần sử dụng những cách mới này để nâng cao năng lực của mình một cách an toàn
– học cách hưởng lợi từ sự hỗn loạn và thất bại

Với những phương thức thực hành này, bạn sẽ không chỉ tồn tại – mà bạn còn có thể phát triển.

Bạn có thể vượt qua những yếu tố gây hỗn loạn, khủng hoảng để tìm kiếm những cơ hội mới. Hỗn loạn không phải là một điều xấu nếu bạn chuẩn bị cho nó. Nếu sự tự tin của bạn cao, nếu hệ thống của bạn linh hoạt và hành động của bạn linh hoạt, bạn sẽ tạo ra kết quả tốt hơn cho gia đình, cho những người lao động và cho cộng đồng.

Nếu bạn muốn trở thành một nhà quản lý cấp tiến mà mọi doanh nghiệp đều cần, chúng tôi ở đó vì bạn. Bạn có thể gặp chúng tôi ở đây:

Nếu bạn là một Giám đốc Điều hành bận rộn, chúng tôi có thể giúp bạn tạo ra kết quả nhanh hơn:

Nếu bạn muốn trở thành cha mẹ tốt hơn, chúng tôi cũng có thể giúp bạn:

Chúc các bạn hạnh phúc và thành công!

Dr Cherry Vũ, CEO Teal Unicorn

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *