Không có giải trí, tỉnh Hồ Bắc trong tình trạng bị khoá hoàn toàn vì coronavirusTỉnh Hồ Bắc, nơi tâm điểm của sự bùng phát virus corona nguy hiểm hôm 16 tháng 2 đã tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh hạn chế du lịch đối với tất cả người dân trong tỉnh để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.
Theo các quy tắc mới, tất cả các doanh nghiệp sẽ đóng cửa và 58 triệu người trong tỉnh sẽ không được rời khỏi làng hoặc cộng đồng dân cư.
Ngược lại, cũng không cơ phương tiện hay du khách nào được phép vào bất kỳ cộng đồng dân cư hay làng mạc nào trừ khi cần thiết.

Quý vị cũng có thể xem trực tiếp trên:
Channel 57.14 KJLA (Southern California)
Roku App: Vietmedia Channel
Website: www.vietmedia.tv
YouTube:

#Vietmedia #VMTV

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

4 thoughts on “Không có giải trí, tỉnh Hồ Bắc trong tình trạng bị khoá hoàn toàn vì coronavirus

  1. mong dịch bệnh corona sẽ nhanh chấm dứt để mọi người có thể an tâm và quay lại làm việc bình thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *