18 thoughts on “không ngờ phun sát trùng đan quá hiểu quả

  1. Con bé như con muỗi khi rung cành vải nó bay chậm hơn con muồi chính sâu đục quả khi thời điểm này nó đẻ chứng và nở sâu khi quả bàng hạt đố và thời kỳ vải sớm chuẩn bị đỏ đuôi Vt16 hướng dẩn

  2. bây h có cộng được ga3 của tầu chai xanh kia k bác.? và phun như nào hợp lý vậy bác?

  3. Vải thanh hà nhà em to bằng hạt lạc rồi. Bao giờ thì phun sâu đục cuống tiếp ạ, anh Quân ơi ?

  4. huynh ơi con bướm 2 chấm to tướng kia em dám cá cược cả tính mạng mình rằng ko phải là đẻ sâu đục quả .con bướm đục quả nó chỉ như que diêm thôi . còn con bướm 2 chấm to kia nó đẻ ra sâu đo vàng vàng to tướng đó có người vẫn gọi là sâu phao ý 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *