KIẾN THỨC LÍ THUYẾT CƠ BẢN LIPIT – CHẤT BÉO VÀ 4 DẠNG TOÁN CỦA CHẤT BÉO.Kiến thức lí thuyết cơ bản về Lipit – Chất béo: khái niệm, tính chất vật lí, tính chất hóa học.
Giới thiệu phương pháp giải rất cơ bản với 4 dạng bài toán của chất béo.

If you liked this video, please subscribe to my channel by clicking on the “SUBSCRIBE” button!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *