Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Bài giảng số 212 Chủ giảng: Thầy Thích Giác MãnThời gian qua, vì nhận thấy PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ rất thích hợp thời cơ và căn tánh của chúng sanh trong thời mạt pháp này, một chuyên lòng niệm Phật cầu …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *