4 thoughts on “KỸ NĂNG MUA HOA HỒNG CHƠI TẾT -TRUNG HOA HỒNG

  1. Cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi.một cây hoa hồng đẹp thì chậu đẹp là một yếu tố rất quan trọng .Nhiều khi tiền chậu tốn hơn tiền cây

  2. Anh trung ơi cây của em bị đen thân anh có loại thuốc nào để chữa trị ko ạ cho em xin tên vài loại thuốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *