22 thoughts on “Làm Chậu Lan Trở Nên An Toàn Và Thẩm Mỹ

  1. Bác Ơi thân phi điệp e để hơi nghiêng giờ thân to mập nặng gãy gập xuống có ảnh hưởng đến sự Phát triển của cây k ạ

  2. Đẹp quá bạn ! Hình như là dựng lên nó đi ngọn nhanh hơn hay sao ý anh Ngọc nhỉ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *