Làm Sao Để Trả Hết Nghiệp, Cách Tiêu Giải "NGHIỆP CHƯỚNG" Thoát Khỏi Ai Oán Bình An – #RẤT HAYLàm Sao Để Trả Hết Nghiệp, Cách Tiêu Giải “NGHIỆP CHƯỚNG” Thoát Khỏi Ai Oán Bình An – #RẤT HAY Nhân sinh tại thế, muôn nẻo đường đời, người gặp …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

16 thoughts on “Làm Sao Để Trả Hết Nghiệp, Cách Tiêu Giải "NGHIỆP CHƯỚNG" Thoát Khỏi Ai Oán Bình An – #RẤT HAY

  1. Xin cảm ơn kênh Phật giáo tâm linh đã phát hành bài pháp rất sợ lạc cho chúng tôi rất nhiều chúng tôi xin tri ân xin chấp càng ngày càng bền vững để có những dòng Pháp hay để phục vụ cho nhân sinh dưỡng được sự lạc Nam mô Phật

  2. Nam mô Thập Phương thường chủ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

  3. Con xin cảm ơn sư thầy giảng giải bài pháp rất bổ ích và lời lại cho chúng con trên con đường học đào

  4. 🔑 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật Pháp là chiếc chìa khóa đưa x sinh ra khỏi vòng bể khổ giống Con xin thành tiếng nam mô Cực

  5. Đệ tử chấm com vốn lắm Em vô lượng Kiếp này được gặp phật pháp lòng vui mừng khôn xiết xin quay về Đáng lẽ nương tựa quy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  6. Hãy tu đi chơi nhà kiếp người đừng mang Ân Oán đọa đầy lẫn nhau đừng Giang là chốn đọa đầy bỏ tham Ly Hồn khổ đau chẳng còn

  7. 🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏 Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bài pháp làm sao để tiêu trừ nghiệp là một bài pháp rất hay rất ý nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *