2 thoughts on “Làm sao tư vấn đúng đủ ?

  1. cảm ơn thày. Bài giảng của thày lúc nào cũng rất chi tiết, giải quyết tận gốc vấn đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *